سری3 مرحله 5
سلام بچه ها 

از این به بعد توی پست ثابت کدعکستونو بدید

موضوع این مرحله 

دخی با مو فرفری 

お勧めだよ ネオン のデコメ絵文字نمونه お勧めだよ ネオン のデコメ絵文字


نکات مثبت

キラキラ のデコメ絵文字دخی موهاش بلند باشه キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字توی لباساش از رنگ های صورتی و سیاه استفاده شده  باشهキラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字رنگ موهاش زرد یا کرم باشهキラキラ のデコメ絵文字

نکات منفی

キラキラ のデコメ絵文字بیکیفیت باشهキラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字تکراری بدین キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字عکس مثل منو بدید キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字آدرس داشته باشه キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字عکس بزرگ یا کوچیک  باشهキラキラ のデコメ絵文字

منتظر عکسا هستم 

 
سویودو 
نکات مثبت 
دخی موهاش بلنده / تو لباسش صورتی و سیاه هست
نکات منفی 
نکات مثبتش کمه
نمره :8
رضوان
نکات مثبت 
دخی موهاش بلنده 
نکات منفی 
نکات مثبتش خیلی کمه / عکس آدرس داره
نمره :5
نگار 
نکات مثبت 
رنگ موهاش زرد و کرمه / لباسش سیاهه / موهاش بلند باشه
نکات منفی 
عکس بزرگه 
نمره :8
مهدیه

نکات مثبت 
موهاش کرم و بلنده / 
تو لباسش از رنگ های صورتی و سیاه استفاده شده
نکات منفی 
اصلا به موضوع توجه نکردی .. ما گفتیم دخی با موی فر نه موی صاف 
نمره : 5
مرضیه
نکات مثبت 
موهاش بلنده /لباسش صورتیه
نکات منفی 
موهاش کرم یا زرد نی 
نمره:9فاطمه
http://www.uplooder.net/img/image/46/02a905e82839dfd4dcdc450c48b41900/15085180848483841572.png
نکات مثبت
لباسش  رنگ صورتی داره/
نکات منفی:
یکم بی کیفیته
امتیاز:7
[ یکشنبه 24 مرداد 1395 ] [ 16:36 ] [ فاطمه ]
آخرین مطالب