سری3 مرحله3
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهخب مرحله 2 هم تموم شد دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
بریم سراغ 3؟ بعله بریمممممممم
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
موضوع این مرحله کفش تابستونه  دخملونه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهنمونهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
http://toptoop.ir/files/elmi/01/01/toptoop.ir%D9%88%DB%8C%D8%B3%DA%AF%D9%88%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84.png
نکات مثبت:

صورتی باشه


گل گلی باشه
پاهای دخمل لاک داشته باشه

کفش پاپیون داشته باشه


نکات منفی:


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
کفش تابستونه نباشه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
عکس بزرگ یا کوچیک باشهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
بی کیفیت باشه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
آدرس داشته باشه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
چن تا عکس بدیندخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

بچه ها زود عکس بدین خیلی لفتش میدیناااااا

  ساجده

http://uupload.ir/files/ikc_sandals-model-20.jpg
نکات مثبت:
لاک زده/ کفشش پاپیون داره
نکات منفی:نداره
امتیاز:
10نگار
http://s1.picofile.com/file/8263271226/largehdrfh.jpg
نکات مثبت:صورتیه/پاپیون داره/لاک زده
نکات منفی:کفش تابستونه نیس مجلسیه
امتیاز8


فاطمه
http://www.uplooder.net/img/image/33/f9cfbf11e28a12af3478ab7530aeea84/model-kafsh-bahare-93-www.iransit.com-09.jpg
نکات مثبت:صورتیه/پاپیون داره/لاک زده
نکات منفی:نداره
امتیاز
10


مهدیه
http://s2.picofile.com/file/8263275142/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg
نکات مثبت:لک زده/ پاپیون داره
نکات منفی:نداره

امتیاز
10


سویودو
http://dl.topnaz.com/2013/06/Sandals-Model-13.jpg
نکات مثبت:لک زده

نکات منفی: نکات مثبتش خیلی کم بود
امتیاز 7


مرضیهhttp://s3.img7.ir/OfFH9.jpg
نکات مثبت:لاک زده/پاپیون داره

نکات منفی:عکس بزرگه

امتیاز8


رضوان
http://s2.picofile.com/file/8263264518/shabnamnews14312449633.jpg
نکات مثبت:لاک زده
نکات منفی:عکس بزرگه/آدرس داره/نکات مثبتش کم بود
امتیاز:4

[ چهارشنبه 20 مرداد 1395 ] [ 18:45 ] [ فاطمه ] [ نظرات (15) ]
آخرین مطالب