مرحله ی چهارم سری 2 (یکی مونده به اخر)

白雪姫★ のデコメ絵文字ســلام 白雪姫★ のデコメ絵文字

白雪姫★ のデコメ絵文字کسایی که عکس ندادن شامل :白雪姫★ のデコメ絵文字

白雪姫★ のデコメ絵文字میس نفس و میس یاسی هست 白雪姫★ のデコメ絵文字

白雪姫★ のデコメ絵文字ولی حذف نمیشن 白雪姫★ のデコメ絵文字

白雪姫★ のデコメ絵文字به 2 دلیل 白雪姫★ のデコメ絵文字

白雪姫★ のデコメ絵文字1 . میس نفس وبش موقت بسته و یاسی هم کامپیوترش خرابه白雪姫★ のデコメ絵文字

白雪姫★ のデコメ絵文字2. چون مرحله ی آخره شاید مرحله ی بعدی بیاد白雪姫★ のデコメ絵文字

میس یگانه  ، میس فائزه و میس آدرینا هم عکس نداده و حذف شدن

وای وای وای وای

بعد اضافه کرد : میس فائزه گفته که کامنت براش فرستاده نشده 

خب حق میدم تقصیر اونم نیست تقصیر بلاگفاس که کامنتارو به دست دوستان نمیرسونه

میس فائزه هنوز هم توی مسابقه هست و باید عکس مرحله ی قبل هم بده 

クレヨン のデコメ絵文字خب بریم سر مسابقه クレヨン のデコメ絵文字

クレヨン のデコメ絵文字مهلت تا وقتی میخوام مرحله ی بعد رو بزارمクレヨン のデコメ絵文字

ネオンカラー のデコメ絵文字موضوع این مرحله ネオンカラー のデコメ絵文字

ネオンカラー のデコメ絵文字دخی با دور بیــن ネオンカラー のデコメ絵文字

お勧めだよ ネオン のデコメ絵文字نــمونه お勧めだよ ネオン のデコメ絵文字

ネオンカラー のデコメ絵文字نکات مثبت ネオンカラー のデコメ絵文字

ネオンカラー のデコメ絵文字موهاش باز وروشن باشه ネオンカラー のデコメ絵文字

ネオンカラー のデコメ絵文字دوربین سیاه باشهネオンカラー のデコメ絵文字

ネオンカラー のデコメ絵文字نکات منفی ネオンカラー のデコメ絵文字

ネオンカラー のデコメ絵文字بی کیفیت باشه ネオンカラー のデコメ絵文字

ネオンカラー のデコメ絵文字عکس بزرگ باشه ネオンカラー のデコメ絵文字

ネオンカラー のデコメ絵文字آدرس داشته باشه ネオンカラー のデコメ絵文字

ネオンカラー のデコメ絵文字زشت باشهネオンカラー のデコメ絵文字

お勧めだよ ネオン のデコメ絵文字ارفـــاق نداریــــم お勧めだよ ネオン のデコメ絵文字

白雪姫★ のデコメ絵文字بـــــای白雪姫★ のデコメ絵文字

 

  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

میس لورا

نکات مثبت

دوربینش سیاهه / موهاشم باز و روشنه

نکات منفی 

ندارهـــ(:

نمره 100

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

میس سویودو 

نکات مثبت 

دوربینش سیاهه / موهاشم باز و روشنه

نکات منفی

یکم عکس کِدِرِه ولی چون خوشکله منفی نمیگیرم 

نمره 100

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

میس زهرا

نکات مثبت 

موهاش روشن و بازه / دوربینش سیاهه

نکات منفی 

ندارهــــ(:

نمره 100

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

میس سنا 

نکات مثبت 

موهاش باز و روشنه /دوربینشم سیاهه

نکات منفی 

ندارهـــ(:

نمره100

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

میس یاسی

نکات مثبت 

موهاش باز و روشنه / دوربینشم سیاهه

نکات منفی 

ندارهـــ(:

نمره :100

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

میس فائزه

نکات مثبت 

موهاش روشن و بازه 

نکات منفی 

دوربینش سیاه نیست 

(فائزه این بهترین عکست بود)

نمره :98

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com


[ چهارشنبه 30 تیر 1395 ] [ 00:13 ] [ فاطمه ] [ نظرات (19) ]
آخرین مطالب