مرحله ی سوم از سری 2

キラキラ のデコメ絵文字ســــلام キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字من اومدم با مرحله ی سوم キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字میخوام بگم که چون خیلیا عکس نمیدادن حذف شدن キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字از 18 نفر الان 12 نفر توی لینکا هستنキラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字هرکی توی لینکا هست یعنی توی مسابقه هم هست キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字مهلت این مرحله キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字تا وقتی که بخوام مرحله ی 4 روبذارم キラキラ のデコメ絵文字

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字موضوع مسابقه 見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字دخی با تیشرت و دامن 見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字نمـــــونهキラキラ のデコメ絵文字

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字نکات مثبت 見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字توی لباساش از رنگ های سفید و قرمز استفاده شده باشه 見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字موهاش روشن و باز باشه 見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字کیف دستش باشه 見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字اگه صورت دخی معلوم نبود اشکال نداره 見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字نکات منفی 見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字بی کیفیت باشه キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字بزرگ یا کوچیک باشه キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字آدرس داشته باشهキラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字زشت باشه キラキラ のデコメ絵文字
キラキラ のデコメ絵文字تو ی این مرحله زیاد سخت گیری کردم キラキラ のデコメ絵文字

キラキラ のデコメ絵文字تازه ارفاقم نداریم ^ــ^キラキラ のデコメ絵文字

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字منتظر عکسا هستم 見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字


 

 

میس سنا 

نکات مثبت 

لباسش قرمز و سفید هست /کیف داره 

موهاش روشنه و بازه 

نکات منفی 

ندارهـــ (:

نمره :100

میس سویودو

نکات مثبت 

کیف داره /موهاش باز و روشنه / لباسش سفیده

نکات منفی 

دامن پاش نیست /تیشترت نپوشیده/

نمره :96


میس لورا

نکات مثبت 

لباسش سفیده / کیف داره 

موهاش روشن و بازه / دامن پاشه

نکات منفی 

تیشرت نداره /لباسش قرمز نداره 

نمره :97

میس نگار

نکات مثبت

کیف دستشه /موهاش روشن وبازه / لباسش سفید داره

نکات منفی 

لباسش تیشرت دامن نیست /رنگ قرمزم نداره 

نمره :96

میس لیندا

نکات مثبت :

لباساش سفید و قرمزه /کیف داره 

موهاش روشن و بازه / دامن داره 

نکات منفی 

تیشرت نداره 

نمره :99

میس پریسا

نکات مثبت :

لباساش قرمز و سفیده / لباساش سفید و قرمزه 

موهاش روشن و بازه 

نکات منفی 

کیف نداره 

نمره 99

میس زهرا

نکات مثبت 

توی لباساش از رنگ قرمز و سفید استفاده شده 

لباساش دامن و تیشرته 

کیف دستشه /موهاشم باز وروشنه 

نکات منفی :

عکس خیلی بزرگه (قالب وب بزرگ بودن عکس رونشون نمیده میبره تازه نصف عکسم بریده)

تازه پاهاشم اومدم نقاشی کردن و زشت شده 

نمره 91 

میس فائزه

نکات مثبت

توی لباساش از رنگ قرمز و سفید استفاده شده 

دامن داره / کیف داره (روشونشه)موهاش باز و روشنه

نکات منفی 

دیر عکس داده / تیشترت نداره

چون دیر عکس داده باید 10 تا نمره ازش کم میکردم 

اما چون بلاگفا پیام منو بهش نرسونده 

فقط 2 نمره ازش کم میکنم 

نمره :96

[ دوشنبه 28 تیر 1395 ] [ 01:47 ] [ فاطمه ] [ نظرات (22) ]
آخرین مطالب