مرحله ی دوم از سری 2

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字سلامグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

بعد التماس کردن چند نفر بالاخره مرحله ی 2 رو گذاشتم 

゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字قبل از شروع شدن مسابقه ゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字

゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字یه چند تا چیز رو باید بدونید ゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字این سری 5 مرحله داریم چون خیلی زیاد هستید まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字فرنگیس و نگین عکس هاشونو ندادناااまるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字اگه تا این مرحله هم ندن حذف میشنまるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字اینم بدونید ما حذفی نداریم まるまる のデコメ絵文字

゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字فعلا همینا゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

خب بریم سر مسابقه ی خودمون

゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字مهلت این مرحله تا روزی که میخوام مرحله ی بعد رو بزارم ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

موضوع این مرحله 

دخی در آب یا استخر

نمونه


顔文字 のデコメ絵文字نگید عکسش نیست که میزنمتون顔文字 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字یه عالمه هست 顔文字 のデコメ絵文字

نکات مثبت 

はーと。可愛い。 のデコメ絵文字دخی لباسش قرمز باشه はーと。可愛い。 のデコメ絵文字

はーと。可愛い。 のデコメ絵文字توپ دستش باشه はーと。可愛い。 のデコメ絵文字

はーと。可愛い。 のデコメ絵文字موهاش روشن باشه و گوجه ای بسته باشهはーと。可愛い。 のデコメ絵文字

نکات منفی

ハートだよ。1つ のデコメ絵文字آدرس داشته باشهハートだよ。1つ のデコメ絵文字

ハートだよ。1つ のデコメ絵文字زشت باشه ハートだよ。1つ のデコメ絵文字

ハートだよ。1つ のデコメ絵文字خیلی کوچیک یا خیلی بزرگ باشه ハートだよ。1つ のデコメ絵文字

ハートだよ。1つ のデコメ絵文字بیکیفیت باشه ハートだよ。1つ のデコメ絵文字

خب تموم شد 

森ガール のデコメ絵文字توی این مرحله 3 نمره ارفاق داریم 森ガール のデコメ絵文字

゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字منتظر عکسای قشنگتون هستیم ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字یا علی゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字


 

 

میس نفس

نکات مثبت:

موهاش تقریبا روشنه

نکات منفی:

توپ نداره / لباسش قرمز نیس / موهاش گوجه ای نی

نمره بدون ارفاق :95

نمره با ارفاق :98

میس فائزه

نکات مثبت

موهاش روشنه /گوجه ای بسته

نکات منفی :

آدرس داره /توپ دستش نیست/لباسش قرمز نیست

نمره بدون ارفاق94

نمره ی با ارفاق97

میس سنا 

نکات مثبت 

موهاش روشنه /گوجه ای بسته/ توپ دستشه

نکات منفی 

لباسش قرمز نیست / اون کسی که توپ دستشه معلوم نیست دختر باشه یا پسر و از همه مهم تر اینکه خیلی خیلی بیکیفیته

نمره بدون ارفاق:80

نمره با ارفاق :97

میس سویودو

نکات مثبت 

موهاش روشنه /توی لباساش از رنگ قرمز استفاده شده/ توپ توی تصویر هست 

نکات منفی :

موهاش رو گوجه ای نبسته

نمره بدون ارفاق :99

نمره با ارفاق:خب معلومه دیگه 100

میس یاسی

نکات مثبت 

موهاش گوجه ای و روشنه 

نکات منفی :

توپ دستش نیست /لباسش قرمز نیست 

نمره بدون ارفاق :97

نمره با ارفاق خب معلومه 100 

میس پریسا

نکات مثبت

توپ دستشه /موهاش روشنه 

نکات منفی :

لباسش آبی نیست / موهاشو گوجه ای نبسته

نمره بدون ارفاق :95

نمره با ارفاق 98

 

میس لیندا

نکات مثبت 

تقریبا موهاش روشنه و گوجه ای بسته

نکات منفی 

توپ دستش نیست / لباسشم قرمز نیست

نمره بدون ارفاق :97

نمره با ارفاق خب معلومه 100

میس آدرینا

نکات مثبت 

لباسش قرمزه /تقریبا موهاش روشنه

نکات منفی

موهاش گوجه ای نبسته / توپ دستس نیست

نمره بدون ارفاق:97

نمره باارفاق :100

میس یگانه

نکات مثبت 

موهاش روشنه و گوجه ای بسته

نکات منفی 

لباسش قرمز نیس / آدرس داره /توپ دستش نیس

نمره بدون ارفاق 94

نمره با ارفاق 97

میس زهرا 

نکات مثبت 

توپ دستشه / قسمت گوجه ای بودن موهاش روشنه / موهاش کوجه ایه 

نکات  منفی

لباسش قرمز نیست 

نمره بدون ارفاق 98

نمره با ارفاق 100[ یکشنبه 13 تیر 1395 ] [ 04:55 ] [ فاطمه ] [ نظرات (38) ]
آخرین مطالب