مرحله ی دهم (آخرین مرحله) سری1
سلام
آخرین مرحله شروع می شود 
مهلت این مسابقه تا روز یکشنبه
موضوع :
ドット のデコメ絵文字دخی در حال آرایش کردن  ドット のデコメ絵文字
نمونه
نکات مثبت
دخی لاک زده باشه
لباس دخی تاپ باشه و آبی  
متحرک باشه (استثنا)
نکات منفی
はーと。可愛い。 のデコメ絵文字آدرس داشته باشه はーと。可愛い。 のデコメ絵文字
はーと。可愛い。 のデコメ絵文字بزرگ باشه はーと。可愛い。 のデコメ絵文字
اگه نکات مثبت رونداشته باشه نمره کم میشه به جز متحرک بودن عکس 
゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字بای ゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字

  
عسل 


نکات مثبت :
لاک زده 
نکات منفی :
لباسش تاپ و آبی نیست 
نمره :
98
میس پریس 

نکات مثبت :
همه ی نکات مثبت به جز رنگ تاپ 
نکات منفی :
رنگ تاپ آبی نیست 
نمره :99
نفس
نکات مثبت :
لباسش یه جور تاپه /لاک هم داره 
نکات منفی :
نداره!!!
نمره:100
میس پرمیس

نکات مثبت :
تاپ داره /لباسش آبیه /لاک زده 
نکات منفی :
اصلا به موضوع توجه نکرده /آدرس داره 
نمره :80
مهلت تمام شد 
سویودو
[ چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 ] [ 14:29 ] [ فاطمه ]
آخرین مطالب