مرحله ی نهم سری 1

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字سلام グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

整理 のデコメ絵文字رسیدم به مرحله ی یکی مونده به آخر 整理 のデコメ絵文字
مهلت این مسابقه تا روز سه شنبه است 

موضوع :

可愛い。シール。 のデコメ絵文字دخی در حال نوشیدن چیزی可愛い。シール。 のデコメ絵文字

نمونه 

نکات مثبت :

可愛い。シール。 のデコメ絵文字متحرک باشه (این یکی اگه نباشه نمره کم نمیشه <استثنا>)可愛い。シール。 のデコメ絵文字

可愛い。シール。 のデコメ絵文字موهای دخی بلند و روشن باشه 可愛い。シール。 のデコメ絵文字

可愛い。シール。 のデコメ絵文字لیوان نوشیدن پلاستیکی و نی داشته باشه 可愛い。シール。 のデコメ絵文字

نکات منفی :

عکس بزرگ باشه 

آدرس داشته باشه 

اگر نکات مثبت رو نداشته باشه نمره کم میشه به غیر از متحرک بودن عکس

゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字بای ゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字


 

 
نفس 


نکات مثبت :
موهاش بلند و روشنه /نی داره 
نکات منفی :
لیوانش شیشه ایه 
نمره :98
میس پریس

نکات مثبت :
همه ی نکات مثبت رو داره 
نکات منفی : عکس بزرگه 
نمره :98
میس پرمیس 

نکات مثبت :
همه ی نکات مثبت رو داره 
نکات منفی :
نداره
نمره :100
سویودو 


نکات مثبت :
همه ی نکات مثبت رو داره
نکات منفی :
نداره !!!
نمره :100
عسل
نکات مثبت :
موهاش بلنده و روشنه / نی داره 
نکات منفی :
لیوانش پلاستیکی نیست 
نمره :99
 مهلت تمام شد 
سارا
ملیکا

[ یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 ] [ 16:37 ] [ فاطمه ]
آخرین مطالب