مرحله ششم سری1
خب من اومدم مرحله ششم رو بزارم
دوستان ببخشید که مرحله ها رو تاخیر میزاریم
این مرحله دخی با دوچرخه
مهلت تا 4شنبه
نمونه
نکات مثبت

دوچرخش سبد داشته باشه


در حال حرکت باشه
تو جاده باشه

لباسش ساده باشه
نکات منفی

عکس بی کیفیت و کوچیک یابزگ باشه


دخی خندون نباشه


لباسش طرح داشته باشه


دخی زشت باشه
میساکی و فیروزه جووون به خاطر اینکه 2 مرحله عکس ندادن حذفن 
موفق باشین عکسای خوشکل خوشکل بدین بوس بوس فداتون بای بای
 
نفس  
نکات مثبت:
دوچرخش سبد داره /لباسش سادست 
نکات منفی :
تو جاده نیست و درحال حرکتم نیست 
نمره :97

عسل 
نکات مثبت :
نداره !
نکات منفی :
تو جاده نیس / در حال حرک نیس / لباسش ساده نیس /دوچرخه سبد نداره و....
نمره :80
سویودو 
نکات مثبت :
لباسش سادست 
نکات منفی : 
خیلی عکس بزرگ و....
نمره :80
پرمیس 
نکات مثبت :
لباسش سادست 
نکات منفی :بزرگه /در حال حرکت نیست 
نمره :95

پریس 
نکات مثبت :
نداره !!!
نکات منفی :
در حال حرکت نیست / دوچرخه سبد نداره و....
نمره: 91
ملیکا 
سارا 

[ جمعه 27 فروردین 1395 ] [ 10:58 ] [ فاطمه ]
آخرین مطالب