مرحله سوم سری1

سلام سلامدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

مرحله 2 هم تموم شددخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

عکساتون خوشکل بود

یه نفر عکسشو تا زمان مشخص شده تحویل نداد که هیچی امتیاز نگرفت متاسفانهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

موضوع این مرحلهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

یه دخی با بستنیدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

نمونهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

نکات مثبت:

در حال خوردن بستنی باشهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دامن پوشیده باشهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

لباسش سفید باشهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

کیف داشته باشهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

(لازم نیس عکستون همه نکات مثبت رو داشته باشه)

نکات منفی:

عکس کوچیک یا بزرگ نباشهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

بی کیفیت باشهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

زشت باشهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخی موهاش بسته باشهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

مهلت:تا دوشنبهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

خب همین دیگهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

منتظر عکساتون هستیمدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

 

 سویودو

نکات مثبت:داره بستنی میخوره/لباسشم نزدیک به سفیده

نکات منفی:نداره

نمرش:100

سارا

نکات مثبت:داره بستنی رو میخوره

نکات منفی:موهاش بستس

نمرش:97

عسل جون

نکات مثبت:داره بستنیشو میخوره

نکات منفی:موهاشو بسته

نمرش:97

فیروزه

پرمیس

نکات مثبت:بستنی میخوره/لباسش به سفید نزدیکه

نکات منفی:نداره

نمرش:100

نفس

نکات مثبت:لباس یکیشون سفیده

نکات منفی:نداره

نمرش:100

ملیکا
http://aazam80.loxblog.com/upload/a/aazam80/image/31455564095930279701.jpg

نکات مثبت:لباسش سفیده

نکات منفی:موهاش باز نیست

نمرش:97

پریس

نکات مثبت:....

نکات منفی:نداره

نمرش:100

[ جمعه 28 اسفند 1394 ] [ 18:42 ] [ فاطمه ]
آخرین مطالب